top of page

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Objednat výrobu hrnků pouze prostřednictvím e-mailu: smrcina.michal@gmail.com, kontaktního formuláře nebo na telefonním čísle: 725 539 673
V objednávce prosím uveďte následující:

 • počet kusů, o které máte zájem

 • typ výrobku

 • přiložte podklady pro potisk

 • zašlete fakturační a dodací adresu

 • zvolte způsob platby

 • uveďte telefonický kontakt

 • dále lze uvést: požadované datum odeslání, atd...

DOBA VÝROBY

 1. Menší objednávky do 200 kusů zpravidla vyřizujeme a odesíláme do 48 hodin.  Tyto objednávky je možné udělat i expresní výrobou do 24 hodin, tato varianta je však závislá na vytíženosti výroby.

 2. Objednávky od 200 do 1000 kusů lze expedovat do cca 3 - 5 dní.

 3. Objednávky v rozmezí 1000 - 2000 kusů - cca 6 dní.

 4. Velké zakázky ve větším rozsahu, nad 2000 kusů je lepší objednávat aspoň s týdenním předstihem (pokud na objednávku spěcháte je možné ji rozdělit a druhou část zaslat za zvýhodněnou cenu později).

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba na dobírku:

 • Cílové skupiny: menší objednávky do 50 ks, noví klienti

 • Výhody: rychlost (zásilka se odesílá okamžitě po tom co je vyrobena)

 • Nevýhody: vyšší cena (poplatek za platbu na dobírku je 20,- Kč bez DPH)


Platba na fakturu:

 • Cílové skupiny: stálí klienti, objednávek nad 50 ks 

 • V případě objednávek nad 100 ks si vyhrazujeme právo požadovat zálohu ve výši 50% celkové částky, která bude splatná zálohovou fakturou.

 • Fakturovaná částka je splatná ke datu uvedenému výše, pokud objednavatel neprovede úhradu do termínu splatnosti, bude mu účtována pokuta z prodlení ve výši 1 procenta z celkové ceny objednávky.

 • Výhody: nižší cena (neplatíte dobírku)

DOPRAVA

Doprava vnitrostátní i mezinárodní je přednostně poskytována prostřednictvím společnosti GLS.
Ceny dopravy pro ČR je 99,- Kč bez DPH. Cena dopravy s dobírkou: 119,- Kč bez DPH.
Ceny dopravy na Slovensko činí: 250,- Kč bez DPH​ nebo 300 Kš bez DPH při platbě na dobírku.

​​​​​​
- Doba dodání deklarovaná dopravcem je 24 hodin
- Při nákupu nad 100 ks je poštovné ZDARMA
- Cena poštovného se odvíjí pouze od druhu platby zakázky, nikoliv od její velikosti.
- Další možnosti dopravy dle předchozí dohody

GDPR

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.
 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma / jméno a příjmení: Michal Smrčina

Sídlo: Melantrichova 3698/63, 796 01 Prostějov

IČO: 04482867

Telefon: 725 539 673

E-mail: admin@levneplacky.cz


Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.
 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům:

 • Informace o produktových novinkách.

 • Realizace služby.

 • Informování o stavu objednávky.

 • Doručení objednaného zboží.

 • Vyřízení případné reklamace.

E-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailů, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby / produktu.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.
 

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název službyDataÚčelTyp souhlasu

FacebookCookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny.Oprávněné zájmy správce.Opt-out, není nutný souhlas.

Google analyticsCookies, Anonymní údaje o používání webu.Analýza anonymních dat.Není nutný souhlas.

Google AdwordsCookies, Anonymní údaje o používání webu.Optimalizace kampaní na základě anonymních dat.Není nutný souhlas.

MailchimpE-mailSpráva a odeslání e-mailové komunikace.Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.

SmartsuppCookies, Anonymní informace o chování na stránce.Analýza dat o chování zákazníka na stránce.Není nutný.

 

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.
 

Jak využíváme Cookies

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek. 
 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 •  Anonymizace osobních údajů.

 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.

 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

 • Víceúrovňový firewall.

 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.

 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.

 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu - viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.
 

Obecná ustanovení

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

 4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

 5. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

 6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

bottom of page